Halmstad7Dagar har upphört

Halmstad7Dagars utgivning har upphört och det kommer inte att delas ut några fler tidningar.

Om du vill annonsera i Hallandsposten, kontakta våra säljare på 010-471 51 02 eller annonsera@hallandsposten.se

Du hittar alltid de senaste lokala nyheterna på hallandsposten.se

Ta del av det sista numret genom att klicka på tidningen.